Privacy policy

Teslapolis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de offerte en/of aanvraag zo snel mogelijk te verzorgen of te gebruiken bij de behandeling van een schade.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Teslapolis zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw verzekering of de afwikkeling van een schade.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u een aanvraag doet, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig.
Deze gegevens zullen wij verwerken in een aanvraag.
Na ontvangst van de polis zullen wij deze controleren en indien nodig laten corrigeren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren en met u te communiceren.
Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons een bericht sturen.